Nederlands:


Informatie en aansprakelijkheid.

Kruidenweide heeft het recht om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. Kruidenweide kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gebruik.

U verbindt er zich toe
a) de website als een goed huisvader te gebruiken
b) de informatie op de website niet te gebruiken op een wederrechtelijke wijze of op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Kruidenweide of van derden,
c) geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GDPR/AVG

Conform de Europese privacy wetgeving hebt u als gebruiker van onze webshop het recht om ons te vragen uw gegevens of een deel van uw gegevens te wissen.

Wij verbinden ons er toe om geen enkele persoonlijke data door te geven aan derden.
Alle data die wij bewaren is strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze shop of voor administratieve doeleinden zoals facturatie en opvolging van uw bestellingen.


Intellectuele eigendomsrechten.

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (‘informatie’), lay-out alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kruidenweide, Jave Computers of aan derden. Het is niet toegestaan de op en via deze website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kruidenweide en Jave Computers verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Webdesign en webhosting

Deze website is ontworpen door Pieter Dejaeger - Jave Computers .
Andere handelsnamen: Jave VerhuurDeze website is geschikt voor alle browsers en besturingssystemen.